Ділові ігри

Ділова гра: Marketplace

Бізнес-симулятор, який наслідує конкурентний і змінний ринок. На відміну від традиційного навчання, яке базується на теоретичних підручниках, моделювання ситуації дозволить тобі вчитись і отримувати досвід, приймаючи реальні бізнес-рішення. Під час гри ти матимеш справу з аналізом ринку, формулюванням і управлінням стратегією, а також зможеш спостерігати за результатами своєї діяльності. Завдяки такому підходу ти запам’ятаєш більше інформації, ніж при традиційних методах навчання. Симуляція допоможе освоїти найважливіші поняття в сфері маркетингу і менеджменту. Marketplace – це симулятор, який використовується по всьому світу різними бізнес-університетами та міжнародними корпораціями.


Ділова гра: інноваційне виробниче підприємство

Гра ІВП – це бізнес-симуляція, в якій ти можеш стати членом ради управління віртуальних підприємств, які займаються виробництвом велосипедів. Твоє завдання – прийняти ряд рішень пов’язаних з віртуальною фірмою, подібних до тих, з якими стикаються менеджери реальних компаній. Учасники гри призначають певні функції конкретним членам команди, створюють місію та визначають стратегію дій. Крім того ти будеш займатись рекрутацією працівників і визначенням винагород, а також будеш вирішувати питання пов’язані з якістю продуктів, ціною та введенням інновацій.


Ділова гра: Фабрика автомобілів

Кооперативна гра з реалізацією технологічного проекту, де головним завданням команди є доставка клієнтові замовлених автомобілів у визначений час. Гра відображає найважливіші елементи управління проектом та виробництвом:

  • управління часом, бюджетом і стратегією
  • управління якістю
  • управління людьми

і включає в себе повний цикл життя проекту від фази ініціації до фази закриття. Під час гри команди будуть оцінюватись через призми, кошти і ризики в грі. Гра призначена передусім для нинішніх і майбутніх менеджерів, керівників проектів, а також осіб зацікавлених управлінням проектів. Гру можна використовувати на менеджерських майстер-класах, післядипломному навчанні та у викладацькій діяльності.


Ділова гра: Hotel-ik

Гра спрямована на студентів напряму навчання – туристичний бізнес. Ціллю цієї гри є розвиток командної роботи, виконуючи визначені функції та делегуючи обов’язки іншим, а також використання ринкових даних і сигналів від конкуренції в процесі формування стратегічних планів. В рамках управлінської гри ти аналізуватимеш рахунки прибутку і витрат власних готелів, точки беззбитковості. Ти дізнаєшся, як поносити мінімальні витрати при одночасному виконанні очікувань. Також ти будеш працювати в 3-5 особових групах, з якими треба буде “побудувати” та керувати мережею готелів в обраному районі. Першим етапом стане оцінка туристичної привабливості районів, на основі якої будуть обрані найбільш перспективні. Далі команди будуть приймати рішення про розмір побудованих там об’єктів, стандарти, кількість приміщень, оснащення і т.д. У кінцевому рахунку, ви повинні створити найбільшу готельну мережу, зберігаючи найкращі фінансові результати.


Ділова гра: Віртуальний відділ

Гра спрямована передусім на студентів напрямку Публічне здоров’я. Ціллю гри є розвиток навичок управлінням реабілітаційно-лікувальним відділом, функціонування в умовах конкуренції, але також промоція командної роботи. У грі ти станеш менеджером реабілітаційно-лікувального закладу, який функціонує в умовах конкуренції. Твоїм завданням буде досягнення якнайкращого результату в сукупній системі результатів. Рішення, які під час гри прийматимуть команди, будуть пов’язані між іншим з працевлаштуванням медичного персоналу, купівлею медичного обладнання, визначенням ціни за медичні послуги, промоцією цих послуг і т.д.


Ділова гра: HR Manager

Ця гра полягає на покращенні вміння керувати компетенціями працівників для досягнення якнайкращого фінансового результату на фірмі. Гра вчить ефективному управлінню працівниками, вивільненням і розвитком їх потенціалу для успішної реалізації підприємства. Гра є симуляцією фірми, в якій як і в житті потрібно знайти працівників, інвестувати в їх розвиток, давати фінансову і особистісну мотивацію, але також як треба звільняти. Основною валютою гри є HR-и. Саме в ній відбуваються всі обрахунки. Гра є призначена передусім для теперішніх і майбутніх менеджерів, але також для спеціалістів HR, які активно беруть участь в управлінню компетенціями працівників. Гру можна використовувати на управлінських тренінгах, післядипломному навчанню і в коучингових групах. В грі можуть брати участь 2-4 особи (рекомендований варіант), адже кожен з гравців буде вести свою фірму. Також, у випадках великих тренінгових груп, можна зробити, щоб 2 особи керували фірмою, проте кількість гравців не може перевищувати 8.


Ділова гра: e-адміністрація

Мережева гра, ціллю якої є ведення судового розгляду відповідно до правил, що випливають з адміністративно-процесуального кодексу, та отримання рішення про припинення адміністративної справи. Участь в грі є пов’язана з прийняттям ланцюжка рішень, які стосуються вибору розв’язань процесуальних питань. Ти втілишся у роль урядовця, який веде судовий розгляд, пройдеш всі етапи справи, базуючись на отриманих знаннях і розумінні адміністративно-процесуального кодексу. При цьому ти зможеш користуватись текстом кодексу і інших правових актів, які будуть доступні в програмі LEX, але також тобі допоможуть поради експертів на базовому, середньому і просунутому рівнях, за які потрібно буде платити пунктами. Основним фундаментом гри є презентація в інтерактивний спосіб нюансів в адміністративних справах, що проводиться базуючись на конкретній ситуації в галузі будівельного права, екологічного права та соціальної допомоги, тобто типи найбільш поширених справ у державному управлінні.


e-doc

Система eDOK опрацьована Центром інформатики, в якому ти можеш бути в ролі секретаря, керівника чи директора. Ціль гри – спостереження за способом функціонування документації, пов’язаної з веденням призначених адміністративних справ.


Гра Comstrat

Комп’ютерна симуляція, яка повністю відображає типову модель виробничої компанії. Головним підґрунтям гри є допомога в ефективному розумінні функціонування підприємства та способу управління ним. Гра починається в 2021 році, ти ознайомлюєшся з ситуацією на ринку виробничих фірм, а потім їх аналізуєш. В умовах незадовільного фінансового стану ти вживаєш заходи для покращення ситуації. Ці рішення разом з діями конкурентів аналізуються комп’ютерною моделлю, яка є симуляцією ринку. Результати прийнятих рішень переносяться на результати наступних дій, беручи під увагу всі результати та інші змінні, такі як інформація з ринку чи позиція конкуренція.


Ділова гра: Віртуальний відділ

Гра спрямована передусім на студентів напрямку Публічне здоров’я. Ціллю гри є розвиток навичок управлінням реабілітаційно-лікувальним відділом, функціонування в умовах конкуренції, але також промоція командної роботи. У грі ти станеш менеджером реабілітаційно-лікувального закладу, який функціонує в умовах конкуренції. Твоїм завданням буде досягнення якнайкращого результату в сукупній системі результатів. Рішення, які під час гри прийматимуть команди, будуть пов’язані між іншим з працевлаштуванням медичного персоналу, купівлею медичного обладнання, визначенням ціни за медичні послуги, промоцією цих послуг і т.д.

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві

Польща, м. Жешув, вул. Сухарського, 2,
35-225, каб. RA7 (перший поверх)

тел.: +48 17 866 12 31
+48 17 866 11 74

  +48 691 992 116

e-mail: ua@uitm.edu.eu

Усі права захищені.
Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві © 2011 – 2021