КОЛЕГІУМ: Менеджменту
ФОРМА НАВЧАННЯ: денна
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 4 семестри

Вибір цього напряму навчання допоможе тобі зрозуміти процеси, які відбуваються в підприємствах і публічних установах.

 

 

На думку експертів, ринок працевлаштування впродовж наступних кількох років кардинально зміниться. Разом із економічним розвитком країн росте потреба в спеціалістах, що є професіоналами в різних галузях менеджменту.

Вибір цього напрямку навчання допоможе тобі зрозуміти процеси, що відбуваються в підприємствах і публічних інституціях. Ти також зможеш опанувати сучасні інструменти комунікації і матимеш змогу отримати сертифікати, що підтверджують ці вміння.

Навчання на цьому факультеті дозволить тобі приймати раціональні рішення, пов’язані з управлінням персоналом, фінансами чи матеріальними цінностями. Цей напрямок навчання дає можливість пізнати вибрані галузі економічної діяльності, а також методи, техніки та інструменти проведення економічного аналізу.


Партнери факультету

Університет має фінансову лабораторію найвищого класу (єдина така у Центрально-Східній Європі), де студенти цього напрямку навчання матимуть можливість навчитися, як професійно інвестувати в фінансові інструменти, торги на біржі, а також як керувати інвестиційний портфелем.

Реалізація програми навчання дозволить тобі опанувати вміння у сфері менеджменту, бізнесу і цифровому секторі.

Ти навчишся:

 • вирішувати проблеми, пов’язані з менеджментом організації;
 • приймати операційні і стратегічні рішення;
 • приймати рішення, необхідні для самостійного відкриття власної підприємницької діяльності;
 • організації і планування заходів у масштабі інституції і регіону;
 • використання поглиблених інформаційно-комунікаційних технік (ICT) з метою генерування вирішень проблем, а також прогнозування і моделювання складних процесів в організації.

На цьому факультеті можна:


 • користуватись обладнанням сучасної фінансової лабораторії;
 • отримати сертифікати;
 • поїхати на навчання за обміном завдяки програмі Erasmus+;
 • навчатись згідно розширеної програми вивчення іноземних мов.


В програмі навчання:

 • сучасні концепції організації і менеджменту;
 • операційний менеджмент;
 • стратегічний менеджмент II;
 • теорії прийняття рішень;
 • захист конкуренції і споживачів;
 • менеджерська економіка;
 • управління персоналом в сучасних організаціях.


 

Мариля Рарус,
експерт Бюро кар’єр УІТМ

Міжнародні концерни все частіше обирають для своєї діяльності Польщу і охоче відкривають тут центри своїх послуг, тому що мають вигідні умови для інвестицій.

Знання метод менджменту дасть тобі можливість вдало конкурувати на ринку праці.

Для того, щоб працювати в галузі менеджменту, потрібно мати відповідну освіту. Вона полегшує також комунікацію з людьми. А в бізнесі, до роботи в якому ми тебе підготуємо, ведення перегорів – найважливіший елемент.

Багаторічні дослідження професійного шляху випускників УІТМ показали, що ті з них, що закінчили і бакалаврат, і магістратуру, значно легше знаходять роботу, ніж ті, які зупинились на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра.


Випусники цього факультету зможуть працювати на посадах:

 • менеджера;
 • директора підприємства;
 • члена правління підприємства;
 • начальника відділу;
 • власника підприємницької діяльності;
 • працівника у секторі маркетингу;
 • спеціаліста з питань управління персоналом;
 • радника і консультанта для публічного, суспільного і некомерційного секторів.

Згідно з найновішими даними Association of Business Service Leaders (Асоціації лідерів бізнес-послуг) сектор сучасних послуг для бізнесу працевлаштовує в Польщі понад 150 тисяч спеціалістів. До 2020 року прогнозована кількість робочих місць зросте ще на 100 тисяч.

Без роботи не залишаться випускники, які добре володіють іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою, російською, українською чи скандинавськими мовами принаймні на рівні В2), а також спеціалісти, що контролюватиму важливі міжнародні процеси, пов’язані з фінансами, бухгалтерським обліком, обслуговуванням клієнта, IT чи HR.

В 2015 році Жешув oтримав головну нагороду в категорії «Висхідна зірка аутсорсингу в Польщі 2015». Місто послідовно впроваджує стратегії економічного просування спеціально для сектора BPO (Business Proces Outsourcing – центри бізнес-послуг), а також SSC (Shared Services Centers – центри спільних послуг). В результаті створюється, наприклад, Центр спільни послуг для Центральної Європи фірми Deloitte.

Сектор сучасних послуг для бізнесу в Польщі інтенсивно розвивається. Впродовж кількох найближчих років це буде мати дуже великий вплив на розвиток нашого регіону.

Перспективи для випускників

Мариля Рарус, експерт Бюро кар’єр УІТМ

Економічна освіта в поєднанні з досконалим знанням англійської мови – це на сьогодні перепустка до працевлаштування в центрах спільних послуг, що розвиваються в Польщі.

Згідно з дослідженнями ринку праці, аутсорсинг бізнес-процесів стає все популярнішим. Міжнародні концерни все частіше обирають для своєї діяльності Польщу і охоче відкривають тут центри своїх послуг, тому що мають вигідні умови для інвестицій.

Вибір економічної освіти – це також можливість довідатись, як вести свій бізнес. Коли фірми починають зменшувати кількість штатних працівників, альтернативою є відкриття своєї фірми, що несе величезну фінансову вигоду і незалежність. За кільканадцять років це буде звичне явище.

НОВИЙ НАПРЯМ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ.

01.04.2021р. – Початок прийому документів

НОВИЙ НАПРЯМ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ.

Вивчення фінансових механізмів, пов’язаних з діяльністю підприємства, – це чудовий інструмент менеджменту, який має на меті досягнення передбаченої мети. Ти опануєш практичні вміння, пов’язані із складенням фінансових звітів і проведенням фінансового аналізу. Також ти навчишся, як використовувати фінансову інформацію у процесі прийняття рішень. Окрім цього, ти ознайомишся з поняттями кошторису і управління вартістю підприємства.


В програмі навчання:

 • управління ліквідністю і оборотним капіталом;
 • бухгалтерський облік в управлінні з елементами контролінгу;
 • інформаційні системи, що використовуються під час ведення бухгалтерського обліку і управління фінансами;
 • інноваційні і похідні фінансові інструменти;
 • міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
 • управління фінансовим ризиком.

Після навчання

Випускник цієї спеціальності зможе стати спеціалістом у сфері управління фінансами, а також підготується до роботи у фінансово-бухгалтерських відділах різних підприємств та інституцій.

Спеціальність реалізується, починаючи від другого семестру магістратури.


Вся продукція на ринку створюється у виробничих відділах підприємств. Це ключові підрозділи, бо саме тут генерується реальна додана вартість, за яку в результаті і платить клієнт.

Для ефективного функціонування цих відділів потрібні не тількі працівники виробництва, але й компетентні менеджери та інженери, що дбатимуть про відповідну організацію і оптимізацію виробничих процесів та внутрішньої логістики.


Студенти цієї спеціальності засвоять вміння, пов’язані з ефективним управлінням фірмою, в тому числі з виключенням видатків, що генерують дефіцит, ідентифікацією і моніторуванням процесів (process mapping), плануванням і аудитом якості, а також процесами творення доданої вартості.

Ти також навчишся стандаризувати роботу на виробництві, моніторувати і контролювати якість виробництва.

Як майбутньому менеджерові виробництва, тобі буде корисно дізнатись, як організувати виробничий процес, а також як його вдосконалювати, використовуючи недорогі техніки оптимізації.

Згідно з програмою навчання на цій спеціальності, студенти приділятимуть особливу увагу практичним заняття, що мають на меті засвоєння потрібних в професії вмінь.


В програмі навчання:

 • оптимізація виробничих процесів;
 • логістичні виробничі процеси;
 • методи і техніки kaizen i lean;
 • управління ланцюгом постачання;
 • управління виробництвом;
 • менеджмер логістики;
 • системи менедженту якості.

Після навчання

Завдяки здобутим вмінням і знанням, випускник цієї спеціальності може працевлаштуватись у відділах, що займаються плануванням виробництва, проектуванням виробничих систем. Також ти зможеш працювати на посадах менеджера з контролю і управління процесами творення вартості, спеціаліста у виробничих підприємствах, що використовують сучасні методи kaizen i lean, менеджера з контролю якості, організації виробництва чи консультанта і розробника kaizen, lean.

Програма навчання на цій спеціальності підготована під патронатом KAIZEN Institute Польща.

Спеціальність реалізується, починаючи від другого семестру магістратури.


Кожне підприємство та установа існує завдяки людям, які на ньому працюють. Правильна команда і правильне використання людських ресурсів є гарантією успіху.

Будучи студентом спеціальності Управління персоналом ти отримаєш знання про економічні, правові та психологічні аспекти управління людськими ресурсами.

Ти навчишся будувати і створювати ефективні команди в сучасному підприємстві. Отримаєш професійні навички, які необхідні в роботі майбутнього менеджера і лідера.

В програмі навчання:

 • правові аспекти управління персоналом;
 • створення ефективних команд;
 • управління змінами;
 • психологія відносин;
 • Employer branding;
 • HR Business Partner.

Після навчання

Ставши випускником, завдяки отриманим знанням і навикам, ти зможеш працювати консультантом з управління людськими ресурсами, менеджером вищої і середньої ланки. Зможеш займатися підбором і відбором персоналу, управлінням компетенціями, оцінюванням та розвитком персоналу, управлінням проектами, а також розприділяти бюджет для виплат зарплати працівникам.