Науковий блог

др адв. Малгожата Пашковська

Доцент кафедри менеджменту в Університеті інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві. Спеціалізується на питаннях охорони здоров’я, насамперед у галузі правових та організаційних аспектів. Автор понад 200 публікацій, у тому числі 8 книг із права та управління в галузі охорони здоров’я. Ентузіаст написаного слова, подорожей, класичної музики та гарного чаю.

Алфавіт закону під час епідемії

Основні терміни, пов’язані з інфекційними захворюваннями, були визначені польською мовою майже роки тому. Їх юридичні визначення містяться насамперед у ст. 2 Закону від 5 грудня 2008 року про запобігання та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями у людини.

Д – як санітарно-епідеміологічні дослідження.

Санітарно-епідеміологічне дослідження – це обстеження, що складається з медичного обстеження, лабораторних досліджень та додаткових обстежень та консультацій, що проводяться в рамках епідеміологічного нагляду для виявлення біологічних збудників або для підтвердження діагнозу інфекційного захворювання. Обов’язкові санітарно-епідеміологічні експертизи охоплюють, серед іншого, підозрюваних у інфекції чи інфекційному захворюванні, носіїв, цілителів та осіб, які потрапили в інфекцію при контакті із зараженими, хворими чи інфекційними матеріалами. Вищевказані особи спрямовуються на обов’язкові санітарно-епідеміологічні обстеження державним санітарним інспектором, відповідним до місця їх перебування. Медичні огляди для зобов’язаних осіб проводяться лікарями первинної ланки або лікарями, які виконують завдання служби медицини праці. Однак лабораторні випробування проводяться лабораторіями, акредитованими у галузі предмета дослідження – насамперед лабораторіями Державної санітарної інспекції.

І – як інфекційне захворювання.

Інфекційне захворювання – це захворювання, яке було викликане біологічним збудником. Біологічний збудник, з іншого боку, – це клітинний мікроорганізм або продукти, які вони виробляють, зовнішні та внутрішні паразити людини або продукти, які вони виробляють, безклітинні частинки, здатні до реплікації або перенесення генетичного матеріалу, включаючи генетично модифіковані клітинні культури або вироблені ними продукти. Інфекційними захворюваннями, за змістом закону, є лише ті захворювання, які внесені до переліку, що міститься в Законі. Наведений вище перелік включає, серед інших такі захворювання, як діарея інфекційної або минущої етіології у дітей до 2 років, дифтерія, холера, хвороба Кройцфельдта-Якоба, вірусна хвороба Ебола, бактеріальна дизентерія, черевний тиф, чума, туберкульоз, грип, сифіліс, коклюш, кір, віспа, правця, сибірська виразка, вірусна геморагічна лихоманка, трихінельоз, сказ, синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та сильний гострий респіраторний дистрес-синдром (SARI) або інша органна недостатність інфекційної чи минущої етіології.

Е –як епідемія.

Під епідемією розуміється виникнення в даній області інфекцій чи інфекційних захворювань у значно більшій кількості, ніж у попередній період, або виникнення інфекцій чи інфекційних захворювань, які ще не існують.

Г – як госпіталізація.

Госпіталізація зазвичай означає надходження до лікарні для лікування (діагностики). Лікарняні послуги – це комплексні цілодобові медичні послуги, що складаються з діагностики, лікування, догляду та реабілітації, які не можуть надаватися у складі інших служб охорони здоров’я на місцях та у цілодобових службах охорони здоров’я. Правило полягає в тому, що для прийому в лікарню потрібна усвідомлена і добровільна згода пацієнта (або його законного представника), тоді як виняток – примусова госпіталізація. Примусова госпіталізація, тобто прийом і залишення пацієнта в стаціонарі на лікування проти його волі, є винятком і пов’язана з двома групами захворювань, тобто психічними захворюваннями та інфекційними захворюваннями. З метою запобігання поширенню інфекцій та інфекційних захворювань люди з інфекційною хворобою або люди, які підозрюються на інфекційне захворювання, можуть підлягати обов’язковій госпіталізації. Обов’язок госпіталізації стосується лише конкретних інфекційних захворювань, і їх перелік наразі визначений у Положенні міністра охорони здоров’я. Відповідно до переліку, що міститься в Положенні міністра охорони здоров’я від 6 квітня 2020 року про інфекційні захворювання, що спричиняють обов’язок госпіталізації, ізоляції чи ізоляції у домашніх умовах, та обов’язок карантинного чи епідеміологічного нагляду (Закон від 2020 р., Пункт 607) обов’язковій госпіталізації підлягають, серед іншого особи, які були заражені вірусом SARS-CoV-2, або мають захворювання, спричинені вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), або підозрюються на інфікування, або інфікування, якщо вони не були направлені лікарем для лікування або лабораторної діагностики на SARS-CoV-2 як частина обов’язкової ізоляції чи ізоляції у домашніх умовах.

І –як ізоляція.

Ізоляція означає ізоляцію людини або групи людей, які страждають від інфекційного захворювання, або людини чи групи людей, які підозрюються у інфекційному захворюванні, щоб запобігти передачі біологічного збудника іншим людям. Обов’язковій ізоляції або ізоляції в домашніх умовах підлягають люди, які були заражені вірусом SARS-CoV-2 або мають захворювання, спричинені вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19) або підозрювані на інфекцію або захворювання, для яких лікар не призначив обов’язкової госпіталізації ,

П – як покарання.

Кодекс правопорушень у ст. 116 визначає правопорушення, пов’язані з інфекційними захворюваннями (наприклад, недотримання карантину) та покарання за їх порушення. Відповідно до вищезазначеного положення, ті, хто знаює, що:

 1. страждає на туберкульоз, венеричну хворобу чи інше інфекційне захворювання або підозрюється на наявність цього захворювання,
 2. контактує з пацієнтом із захворюванням, зазначеним у пункті 1, або з підозрюваним на туберкульоз чи інше заразне захворювання,
 3. є носієм мікробів, зазначених у пункті 1, або підозрюється як їх носій,

не дотримується наказів чи заборон, що містяться в положеннях про запобігання чи викорінення цих захворювань, або не відповідає показанням або терапевтичним наказам, виданим на підставі цих положень органами охорони здоров’я, підлягає штрафу чи догані.

K – як карантин.

Карантин означає ізоляцію здорової людини, яка зазнала впливу інфекції з метою запобігання поширенню особливо небезпечних та сильно заразних захворювань. Карантинний заклад – це окрема будівля для тимчасового перебування хворих чи підозрюваних осіб, в якій проводиться карантин. Може проводитись за місцем проживання або в іншому призначеному закладі. На практиці це означає, що забороняється виходити з будівлі або приймати гостей ззовні. Дотримання цього предмета підлягає контролю з боку уповноважених органів (наприклад, поліції). За порушення карантину (наприклад, на прогулянку) може бути накладено штраф (до 30 000 злотих). Здорові особи, які контактували з особами, які страждають на інфекційні захворювання, підлягають обов’язковому карантину, якщо це погоджено органами санітарної інспекції на термін, що не перевищує 21 день з останнього дня контакту. Обов’язковий карантин може застосовуватися до однієї і тієї ж людини не один раз, поки зникне загроза здоров’ю чи життю людини. Відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я від 6 квітня 2020 року про інфекційні захворювання, що спричиняють обов’язок госпіталізації, ізоляції чи ізоляції вдома та зобов’язання щодо карантинного або епідеміологічного нагляду (Закон від 2020 р., Пункт 607), захворювання, яке зобов’язує до карантину – це, серед іншого, коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19). Обов’язковий карантинний період коронавірусної хвороби на SARS-CoV-2 (COVID-19) становить 14 днів згідно з регламентом.

Н – як санітарний та епідеміологічний нагляд.

Епідеміологічний нагляд означає спостереження за інфікованою або підозрюваною особою без обмеження їх свободи пересування, проведення санітарно-епідеміологічних тестів для цієї особи, для виявлення біологічних збудників або підтвердження діагнозу інфекційного захворювання, а також збирання, аналіз та інтерпретація інформації про обставини та наслідки інфекції. Це називається індивідуальним наглядом. З іншого боку, загальний епідеміологічний нагляд – це постійний, систематичний збір, аналіз та інтерпретація інформації про захворювання чи інші процеси, що відбуваються у сфері охорони здоров’я, що використовуються для профілактики та боротьби з інфекціями чи інфекційними захворюваннями. На практиці санітарно-епідеміологічні дослідження мають важливе значення для епідеміологічного нагляду. Здорові особи, які контактували з особами, які страждають на інфекційні захворювання, підлягають епідеміологічному нагляду, якщо рішення санітарної інспекції не перевищує 21 день з останнього дня контакту. Епідеміологічний нагляд може застосовуватися до однієї і тієї ж людини не раз, поки не буде підтверджено, що немає ризику для здоров’я чи життя людини. Відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я від 6 квітня 2020 року про інфекційні захворювання, що спричиняють обов’язок госпіталізації, ізоляції чи ізоляції вдома та зобов’язання щодо карантинного або епідеміологічного нагляду (Закон від 2020 р., пункт 607), захворювання, яке зобов’язує до карантину – це, серед іншого, коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19). Період епідеміологічного нагляду за вищевказаною хворобою становить 14 днів.

О – як обов’язки фізичних осіб (населення).

Відповідно до Закону, особи, які проживають на території Республіки Польща, зобов’язані до:

 1. проходження:
 • санітарних процедур (це заходи щодо поліпшення особистої гігієни, включаючи прання та стрижку, гігієну одягу, гігієну приміщення, вжиті для запобігання та боротьби з інфекціями та інфекційними захворюваннями),
 • профілактичних щеплень,
 • післяекспозиційного профілактичного використання медикаментів,
 • санітарно-епідеміологічного дослідження, включаючи провадження, спрямоване на збір або надання матеріалів для таких досліджень,
 • епідеміологічного нагляду,
 • карантину
 • лікування
 • госпіталізації,
 • ізоляції.
 1. утримуватися від проведення робіт, при яких можливе перенесення інфекції чи заразного захворювання іншим особам, якщо вони заражені, мають заразне захворювання або є переносниками;
 2. виконувати накази та заборони органів Державної санітарної інспекції щодо запобігання та боротьби з інфекціями та інфекційними захворюваннями;
 3. надання даних та інформації:
 • органам Державної санітарної інспекції, Військової санітарної інспекції, Державної санітарної інспекції Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, Ветеринарній інспекції, Військовій ветеринарній інспекції, Інспекції охорони навколишнього середовища, а також референтним центрам та науково-дослідним інститутам – необхідних для проведення епідеміологічного нагляду за інфекціями та інфекційними захворюваннями, а також для запобігання та боротьби з ними,
 • компетентним державним санітарним інспекторам – необхідних для проведення епідеміологічного нагляду за небажаними реакціями вакцинації,
 • органам Державної санітарної інспекції – необхідних для контролю за виконанням зобов’язань, зазначених у пунктах 1-3.

П – як підозра на заразну хворобу/інфекцію.

Підозрювана особа з інфекційним захворюванням – це людина, яка має клінічні симптоми або відхилення в додаткових тестах, які можуть вказувати на інфекційне захворювання. На відміну від цього, підозрювана особа – це особа, яка не має симптомів зараження чи інфекційного захворювання, яка контактувала з джерелом інфекції, а природа інфекційного агента та обставини контакту обґрунтовують підозру на зараження.

Р – як робота над боротьбою з епідемією.

Співробітники медичних установ (наприклад, лікарні, амбулаторії тощо), особи, які виконують медичні професії (зокрема, лікарі, медсестри, фельдшери, лабораторні аналізи) та особи, з якими укладено договори на надання медичних послуг, можуть бути спрямовані на роботу щодо боротьби з епідемією. Інші люди можуть бути направлені на роботу по боротьбі з епідемією, якщо їх направлення обґрунтоване поточними потребами суб’єктів, що управляють епідемією. Направлення на роботу з боротьби з епідемією здійснюються за рішенням воєводи або міністра охорони здоров’я (строком до 3 місяців). Деякі категорії осіб не поширюються на вищезазначені зобов’язання (наприклад, особи, старші 60 років, вагітні жінки).

П – як примус.

Основоположним підґрунтям правового надання медичних послуг кожному пацієнту є згода його (або його законного представника) на конкретну медичну послугу. Однак у виняткових випадках закон передбачає надання медичних послуг без згоди пацієнта та навіть проти його волі (так званий примус). Примус у медицині стосується різних ситуацій, в яких переплетені інтереси громади та інтереси самого пацієнта. Медичний примус є багатоформальним (наприклад, карантин, обстеження, лікування, госпіталізація). Загальною рисою всіх форм медичного примусу є медичне втручання незалежно від, а іноді і проти волі пацієнта. Найчастіше закон виділяє примусове лікування. Наприклад, примусове лікування стосується людей, які страждають: туберкульозом легень, сифілісом, гонореєю.

Н – як надзвичайна ситуація.

Під епідемічною загрозою розуміється правова ситуація, введена в певній місцевості (наприклад, у всій країні, області) у зв’язку з ризиком виникнення епідемії, щоб вжити профілактичних заходів, визначених Законом. Це не те саме, що надзвичайний стан, визначений Конституцією. Це правовий інструмент, який може використовувати держава, якщо є ризик епідемії. Цей стан є тимчасовим. Стан епідемічної загрози у воєводстві або його частині оголошується і звільняється воєводою шляхом постанови на вимогу державного санітарного інспектора воєводства. Якщо епідемічна загроза або епідемія трапляються у більш ніж одному воєводстві, стан епідемічної загрози або стан епідемії оголошується та звільняється у порядку призначення міністром охорони здоров’я за погодженням з міністром, компетентним з державного управління, на вимогу головного санітарного інспектора. На підставі Постанови Міністра охорони здоров’я від 13 березня 2020 р. про оголошення епідемічної надзвичайної ситуації на території Республіки Польща (закон від 2020 р., пункт 433) у період з 14 березня 2020 р. до подальшої інформації на території Республіки Польща оголошено про загрозу епідемії у зв’язку з вірусною інфекцією SARS-CoV-2. Цей стан було скасовано 20 березня 2020 року, оскільки у зв’язку з новим Положенням міністра охорони здоров’я його замінив стан епідемії.

С – як статус епідемії.

Крім статусу загрози епідемії, статус епідемії також може бути оголошений (як інша та окрема правова ситуація). Епідемічний статус означає правову ситуацію, що склалася в даній місцевості у зв’язку із спалахом з метою вжити заходів, визначених Законом протиепідемічних та профілактичних дій для мінімізації наслідків епідемії. Стан епідемії не є таким, як надзвичайний стан, передбачений Конституцією Польщі. Стан епідемії у воєводстві або його частині оголошується і звільняється воєводою шляхом постанови на вимогу державного санітарного інспектора воєводства. Якщо епідемія трапляється в більш ніж одному воєводстві, стан епідемії оголошується та відміняється у порядку призначення міністром охорони здоров’я, за погодженням з міністром, компетентним з питань державного управління, на вимогу головного санітарного інспектора. Відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я від 20 березня 2020 р. про оголошення стану епідемії на території Республіки Польща (закон від 2020 р., пункт 491) у період з 20 березня 2020 р. подальшої інформації на території Республіки Польща оголошено епідемічний статус у зв’язку з інфекцією SARS-CoV-2. Представлення стану епідемії призводить до різних обмежень соціального життя, включаючи обмеження свободи пересування та ведення певних видів діяльності, а також зміни правил функціонування конкретних суб’єктів та установ. Перелік чинних обмежень міститься в Положенні Ради Міністрів від 31 березня 2020 р. Про встановлення конкретних обмежень, наказів та заборон у зв’язку з настанням стану епідемії (закон від 2020 р., пункт 566).

З – як зараження.

Інфекція означає, потрапляння в організм і розвиток в ньому біологічного збудника. Госпітальна інфекція – це особливий вид інфекції. Госпітальна інфекція – це інфекція, яка сталася у зв’язку з наданням медичних послуг, коли захворювання:

 • не було виявлено під час надання медичних послуг протягом інкубаційного періоду, або
 • сталося після надання медичних послуг, у період, не довший за найдовший період інкубації.

Роль держави полягає у запобіганні та протидії поширенню інфекційних захворювань та інфекцій, а також у боротьбі з ними. Держава виконує свої завдання у вищезазначеному обсязі згідно закону. Закон визначає інструменти запобігання та боротьби з інфекційними захворюваннями та інфекціями. Питання профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями у людини протягом багатьох років регулюється Законом від 5 грудня 2008 року про запобігання та боротьбу з інфекціями та інфекційними захворюваннями у людини (зведений текст: Закон від 2019 р., Пункт 1239). Положення вищезазначеного Закону поширюються на інфекції та інфекційні захворювання, перелік яких викладений у Додатку до закону, та біологічні збудники, що спричиняють ці інфекції та захворювання. Вищеописаний список не включав коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2. Відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я від 27 лютого 2020 року про коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2, від 28 лютого 2020 року коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 поширюється на положення Закону від 5 грудня 2020 року про запобігання та боротьбу з інфекціями та інфекційні захворювання людини. Тому норми та правові інститути, що регулюються роками у вищезазначеному Законі, можуть бути повністю застосовані в сучасній ситуації для боротьби з коронавірусними інфекціями.