Програми навчання

Навчальний процес у вищих навчальних закладах Польщі здійснюється на основі Польської Рамки Кваліфікацій. ПРК – це визначений Міністром освіти та науки опис кваліфікацій, які повинні отримати випускники, що закінчили вищий навчальний заклад.

Ці кваліфікації поділяються на 3 категорії: знання (випускник знає і розуміє), навички (випускник вміє) і соціальні компетенції (випускник готовий). Кожен заклад вищої освіти сам визначає деталі для кожного факультету та спеціалізації у вигляді визначених результатів навчання.

Навчальна програма кожної спеціальності складається з вищезазначених результатів навчання, навчальних планів та навчальних програм. Ці документи доступні на сайті Університету.

Науково-педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися програми навчального плану. У карті предмета зазначаються: вхідні вимоги до предмета (випливають з послідовності предметів), цілі навчальної дисципліни (випливають з результатів навчання), результати навчання (поділяються на знання, уміння та соціальні компетенції), навчальна програма, методи перевірки індивідуальних результатів навчаннякритерії оцінювання досягнутих результатів навчаннялітература.

У більшості факультетів освітня програма дозволяє студенту обирати навчальні дисципліни, на які відводиться не менше 30% обсягу ECTS. На бакалавраті студенти можуть вибирати: іноземну мову, наукового керівника, суспільні дисципліни, дисципліни відповідно до обраного факультету, дисципліни відповідно до обраної спеціальності, а на магістратурі: іноземну мову, наукового керівника, дисципліни відповідно до обраного факультету, дисципліни відповідно до обраної спеціальності. При виборі предметів за факультетом чи спеціальністю студенти враховують свої індивідуальні інтереси.

Скорочені плани навчання для факультетів, що пропонуються при наборі на 2023/2024 навчальний рік

Набір на осінній семестр 2023/2024 навчального року

Бакалаврат – навчання польською мовою

Англійська філологія

Англійська філологія – переклад з китайською мовою*
Біомедицина

Інформатика

Інформатика – розробка програмного забезпечення в захищених мережах*

Інформатика – програмування

Косметологія

Комп’ютерна графіка та мультимедійна продукція

Комп’ютерна графіка та мультимедійна продукція – дизайн комп’ютерних ігор*

Логістика

Менеджмент

Менеджмент – фінанси та бухгалтерський облік*

Психологія в менеджменті

Сестринська справа

Соціальна робота

Сталий розвиток та навколишнє середовище

Цифрова комунікація

П’ятирічне магістерське навчання – навчання польською мовою

Фізіотерапія

Магістратура – навчання польською мовою

Графічний дизайн

Косметологія

Менеджмент

Сталий розвиток в економіці

Цифровий маркетинг

Бакалаврат – навчання англійською мовою

Біомедицина (Biomedical Sciences)

Інформатика – програмування (Information Technology – Programming)*

Інформатика – дизайн та розробка комп’ютерних ігор (Information Technology – Game Design and Development)*

Інформатика – комп’ютерні науки (Information Technology – Computer Science)*

Менеджмент – міжнародний менеджмент в бізнесі (Management – International Business Management)*

Менеджмент – авіаційний менеджмент (Management – Aviation Management)*

Сестринська справа (Nursing)

Соціальна робота (Social Work)

Магістратуранавчання англійською

Менеджмент – глобальний авіаційний менеджмент (Management – Global Aviation Management)*

Менеджмент – міжнародний менеджмент в бізнесі (Management – International Business Management)*

Інформатика (Information Technology)

* окремий напрям навчання

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві

Польща, м. Жешув, вул. Сухарського, 2,
35-225, каб. RA7 (перший поверх)

тел.: +48 17 866 11 74
+48 17 866 12 31

  +48 691 992 116

e-mail: ua@uitm.edu.eu

Усі права захищені.
Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві © 2011 – 2023