Згідно з даними рейтингу закладів вищої освіти U-Multirank 2019 року, закласифіковано 1711 університетів з 96 країн світу. У цьому незалежному рейтингу, котрий був створений за ініціативи Європейської Комісії в 2013 році, знаходилося 41 державних та приватних університетів. Цьогоріч Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві приймав участь вшосте та був єдиним з Підкарпаття, який підлягав оцінюванню U-Multirank.

Вираховуючи середню арифметичну оцінок з усіх підкатегорій, УІТМ зайняв 4 місце, випереджаючи тим самим багато відомих польських вишів – Ягелонський Університет, Варшавську політехніку, Гірничо-металургійну академію в Кракові чи Вроцлавську політехніку.

U-Multirank порівнює досягнення закладів вищої освіти з цілого світу в п’яти базових категоріях: дидактика, дослідження, трансфер знань, інтернаціоналізація та ініціативність в регіоні. У цьому націленому на абітурієнтів, багатовимірному та унікальному рейтингу, УІТМ щороку оцінюється все краще.

В 2018 року рейтинг U-Multirank, як перший світовий рейтинг, надав вільний доступ до згромаджених даних, а користувачі, порівнюючи ці дані, можуть проаналізувати власні досягнення у різних галузях. Абітурієнти, котрі шукають для себе відповідний університет і факультет у цілому світі, охоче використовують U-Multirank, де можуть не тільки швидко віднайти потрібні їм дані, але й раціонально порівняти досягнення усіх університетів, що класифікуються в категоріях, котрі їх найбільш цікавлять.

УІТМ, котрий вже багато років вважається одним з польських лідерів серед університетів, який ставить на інтернаціоналізацію, був оцінений аж в 33 підкатегоріях. У цьому році ми отримали найкращі результати – дуже добре (А) та добре (В) – в 15 підкатегоріях, чим покращили свої результати за минулий рік. В категорії Інтернаціоналізація – підкатегорія: програми, котрі проводяться іноземною мовою на бакалавраті – ми отримали оцінку «дуже добре» (А).

 

Категорії, в котрих УІТМ отримав оцінки  «дуже добре» (А):

Дослідження – підкатегорії:

 • Витвори мистецтва
 • Інтердисциплінарні публікації (відсоток загальної кількості публікацій)
 • Науковий титул габілітованого доктора

Трансфер знань – підкатегорії:

 • Дохід, отриманий з приватних джерел (у перерахунку на штатних працівників)
 • Фірми spin off
 • Доходи від постійного професійного розвитку (відсоток від загального доходу)

Інтернаціоналізація – підкатегорії:

 • Програми, котрі проводяться іноземною мовою на бакалавраті

Ініціативність в регіоні – підкатегорії:

 • Випускники бакалаврату, які працюють у регіоні
 • Випускники магістратури, які працюють у регіоні

 

Категорії, де УІТМ отримав оцінку «добре» (В):

Дидактика – підкатегорії:

 • Рівень знань випускників бакалаврату
 • Терміновість випуску бакалаврату
 • Терміновість випуску магістратури

Дослідження – підкатегорії:

 • Зовнішній дохід з досліджень
 • Професійні публікації

Інтернаціоналізація – підкатегорії:

 • Програми, що проводяться іноземною мовою на магістратурі

 

Подивись, як користуватись сайтом рейтингу U-Multirank: