Звертаємо вашу увагу, що 22.05.2023 р. набуло чинності новий Регламент про студентські стипендії. Усі суттєві зміни, що стосуються правил надання та отримання, зафіксовані нижче.

  1. Всі положення застосовуються до надання стипендій, починаючи з 2023/2024 навчального року;
  2. Мінімальний середній бал для призначення стипендії Ректора – 3,8;
  3. Змінено форму та структуру заяв на отримання студентських стипендій (додатки до Положення про стипендії з 1 по 11);
  4. Запроваджено нову таблицю додаткових досягнень (додаток 12 до Положення про стипендії). Змінено бали за додаткові академічні, мистецькі та спортивні досягнення, а також положення в описах критеріїв та підтверджень;
  5. Студенти, які перебувають в академічній відпустці, а також ті, хто повторює семестр або отримав дозвіл на повторний семестр і чекає на відновлення навчання, зможуть подати заяву на отримання стипендії на утримання, стипендії для інвалідів та матеріальної допомоги;
  6. Студенти, які звертаються за призначенням стипендії на утримання, місячний дохід на одну особу в сім’ї яких не перевищує суму, зазначену в ст. 8, п. 1, пп. 2 Закону від 12 березня 2004 р. „Про соціальну допомогу”, якщо в рік подання заяви про призначення стипендії студент або член його сім’ї користувався пільгами з соціальної допомоги, заяву про призначення стипендії на утримання складають за зразком, що міститься в додатку № 3 до Положення, а в якості додатка до заяви студент зобов’язаний подати тільки відповідну довідку, видану центром соціального забезпечення або центром соціального обслуговування населення.
  7. Додатковим додатком (додаток № 1) у Положенні про пільги для студентів є Довідка про період навчання.
  8. Змінився спосіб подання заяв. Заяви на отримання стипендії слід подавати ОСОБИСТО до Відділу студентських стипендій, каб. 26/1, надсилати поштою або через платформу ePUAP.

Заяви, подані на 2023/2024 навчальний рік, більше НЕ МОЖНА подавати через студентську електронну пошту. Документи, надіслані у такій формі, не будуть прийняті.

З новими правилами можна ознайомитися ТУТ.