Дисциплінарна комісія

Дисциплінарна та виховна функції є основними під час дисциплінарного стягнення. Речник Дисциплінарної комісії УІТМ у справах студентів – д-р Ульяна Заремба. Речник Дисциплінарної комісії розглядає справу, в ході якого збирає докази і проводить розмову зі студентом, а також свідками. У ситуаціях, де є підтвердження, справа передається до Дисциплінарної комісії УІТМ у справах студентів, головою якої є д-р Анджей Кебала.

Нижче представляємо процедуру, яка запускається в разі порушення студентами дійсних в університеті статутів, що містять в собі:

  • Закон від 20 липня 2018 року – Право про вищу освіту та науку;
  • Регламент навчання в УІТМ;
  • Регламент оплати за навчання та інші форми оплат в УІТМ;
  • Відповідне розпорядження ректора УІТМ про організацію навчального року для студентів денної та заочної форм навчання;
  • Кодекс етики студентів УІТМ.
Рішення про початок процедури приймає Проректор з навчально-виховної частини. Перший етап – це роз’яснення, яке проводить Радник Дисциплінарної комісії УІТМ у справах студентів. Це означає, що студент, якого обвинувачують в скоєнні дисциплінарного проступку, має розповісти, що сталося, вказати причини своєї поведінки і позначити пом’якшувальні обставини. На даному етапі справи студент зустрічається тільки з Радником Дисциплінарної комісії УІТМ у справах студентів. Радник приймає рішення про припинення розгляду або його передачі на розгляд до комісії.

У разі передачі справи до комісії, призначається зустріч зі студентом. Серед членів Дисциплінарної комісії також присутній представник студентського самоврядування. Хоча Радник Дисциплінарної комісії УІТМ присутній на зустрічі, він не є членом комісії. Це означає, що він повідомляє про порушення, але не голосує під час присудження міри і ступеня дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарна комісія УІТМ у справах студентів може винести наступні форми стягнення:

  • зауваження;
  • догана;
  • догана з попередженням;
  • обмеження в певних правах студента на термін до одного року;
  • відрахування з рядів студентів УІТМ.
Кожне присуджене стягнення заноситься до особової справи студента. Обмеження в певних правах студента на термін до одного року може охоплювати обмеження в різних правах. Приклади прав, в яких студент може бути обмежений, це право повторної перездачі іспитів, право здачі дипломного іспиту, право навчання на кількох факультетах, право на стипендію з власного бюджету УІТМ, право на отримання фінансової допомоги з фонду Університету, пасивне право балотування в органи студентського самоврядування (право бути обраним). Найважче зі стягнень – відрахування з університету, що несе за собою остаточну втрату всіх прав студента і виключення зі списку студентів без можливості відновлення в правах студента і повернення до університету.

Завдяки спільній діяльності керівництва університету, науково-педагогічного колективу, Радника Дисциплінарної комісії та Дисциплінарній комісії виявляється все більше дисциплінарних проступків, скоєних студентами. Найбільш серйозні справи, доведені до відома Дисциплінарного комітету, стосувалися плагіату проєктних і дипломних робіт, фальсифікації документів і спроб написання іспиту за іншу людину. Слід зазначити, що це дисциплінарні проступки, а в разі плагіату або підробки підписів – кримінальний злочин. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією розширюється і спектр недостойної студентів поведінки, яка полягає в нечесності і використанні заборонених пристроїв під час заліків та іспитів. Університет однозначно заявляє СТОП такій поведінці! Більш того, в найбільш серйозних випадках комісія неодноразово виносила рішення про обмеження в правах студента (наприклад, права на захист дипломної роботи або права брати участь у заняттях), а також рішення про відрахування з університету.

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві

Польща, м. Жешув, вул. Сухарського, 2,
35-225, каб. RA7 (перший поверх)

тел.: +48 17 866 11 74
+48 17 866 12 31

  +48 691 992 116

e-mail: ua@uitm.edu.eu

Усі права захищені.
Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві © 2011 – 2023