Боротьба з мобінгом

Політика протидії мобінгу

В Університеті інформаційних технологій та менеджменту в Жешові з 2019/20 навчального року діє політика протидії мобінгу, дискримінації та насильству щодо студентів, а також щодо працівників університету.

 

Термінологія

Дискримінація означає виключення або гірше ставлення до когось на основі їхньої статі, віку, національного походження, національності, релігії, переконань, кольору шкіри чи сексуальної орієнтації.

Мобінг – це систематичні тривалі умисні дії з боку хоч роботодавця, хоч працівників чи колективу працівників щодо окремого працівника з метою психологічного або (та) економічного тиску на цього працівника, створення неприємної образливої ситуації навколо цього працівника щодо приниження честі й гідності та ділової репутації. Таке цькування може відбуватися і засобами телекомунікаційних технологій. Основна мета мобінгу – принизити працівника і знецінити його роботу як професіонала.1

Насильство – це навмисне застосування фізичної сили або значного впливу, здійсненого або у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або спільноти, результатом якого є (або є висока ймовірність цього) тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного роду збиток.2

Про насильство йдеться мова, коли дійшло до наступних пунктів:

  • навмисність – насильство є навмисною дією людини і спрямоване на контроль і підпорядкування жертви.
  • дисбаланс сил – у відносинах одна людина має явну перевагу над іншою. Вона сильніша фізично, розумово, матеріально, професійно, соціально, і використовує цю перевагу, щоб змусити когось підкоритися її бажанням.
  • порушення особистих прав – винний використовує свою перевагу і порушує основні права потерпілого (наприклад, право на фізичну недоторканність, гідність, повагу тощо) – він дає собі право образити, вдарити, критикувати, взяти щось або не дати. Він не враховує її потреб, протестів і почуттів.
  • заподіяння страждань і болю – винний заподіює іншій особі серйозну школу, а іноді загрожує її життю. Відчуваючи біль і страждання, жертва стає менш здатною захищатися.

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами.3

Непряма дискримінація – це ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб , крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.4

Це поведінка, у якій студенти відчувають невигідне становище, наприклад, у контексті складання екзаменів, встановлення термінів здачі завдань чи складання екзаменів, отримання матеріалів, але причиною такої поведінки не є дискримінація за статтю, расою чи національністю. Такі ситуації не є дискримінацією.

Насильство включає акти фізичної, вербальної, психологічної та сексуальної агресії, а також кібербулінг (насильство в Інтернеті), переслідування, шантаж та інші форми насильства.

Студент, який вважає, що став жертвою дискримінації чи насильства з боку іншого студента чи працівника університету, може подати скаргу до уповноваженої особи у письмовій або електронній формі. Доктор Катажина Куженпа-Дедо є уповноваженою ректора з питань протидії мобінгу, дискримінації та насильству в УІТМ – kkurzepa@wsiz.edu.pl.

Скарга повинна містити наступні дані:

  • дата;
  • опис фактичних обставин справи;
  • зазначення того, які саме дії чи поведінка іншого студента чи працівника університету є (на думку студента, який подає скаргу) проявом дискримінації чи насильства;
  • зазначення імені та прізвища особи чи осіб, які, на думку студента, є винуватцями дискримінації чи насильства;
  • обґрунтування та вказівка ​​доказів того, що дискримінація чи насильство відбулися або все ще мають місце;
  • підпис студента, який подає скаргу.

Уповноважений розглядає скаргу формально, а потім передає її ректору, який скликає комісію. Обов’язок довести, що звинувачення є неправдивими, покладається на особу, визначену як винуватця дискримінації чи насильства.

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві також прийняв План гендерної рівності (GEP) – його метою є створення простору безпеки та рівності, сприятливого для гармонійного розвитку всіх членів академічної спільноти, яка складається з науково-дидактичних працівників, викладачів, адміністративних працівників та студентів.

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві

Польща, м. Жешув, вул. Сухарського, 2,
35-225, каб. RA7 (перший поверх)

тел.: +48 17 866 11 74
+48 17 866 12 31

  +48 691 992 116

e-mail: ua@uitm.edu.eu

Усі права захищені.
Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві © 2011 – 2023