КОЛЕГІУМ: Менеджменту
ФОРМА НАВЧАННЯ: денна
ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ: 7 семестрів

Логістика – це важливий елемент сучасного економічного життя. Ця сфера забезпечує вільне переміщення матеріалів, продукції, сировини, товарного і туристичного руху.

01.04.2021р. – Початок прийому документів

 

Логістика становить дуже важливий елемент сучасного економічного життя. Ця галузь забезпечує вільний обіг матеріалів і сировини у виробничому процесі, різноманітних вантажів, товарів, туристичного і пасажирського руху.

Ми отримали ліцензію на відкриття факультету Менеджмент на магістратурі. Після закінчення навчання на цьому напрямі ти можеш продовжувати навчання на магістратурі на факультеті Менеджмент.


ПАРТНЕР ФАКУЛЬТЕТУ

Ефективні логістичні системи, створювані і контрольовані досвідченими інженерами, становлять необхідний елемент продуктивного управління ланцюгом постачання і скорочення часу очікування клієнта на доставку, ефективності систем виробництва, а також безперебійного товарообігу і пасажирообігу. Знання конкретних методів і технік організації постачання в поєднанні з вмінням використовувати спеціалістичні інформаційні рішення – це необхідні якості компетентних спеціалістів з логістики.

Завдяки співпраці з OMEGA Pilzno ми можемо запропонувати тобі навчання найвищої якості. Програму навчання на цьому факультеті ми сконсультували з нашими бізнес-партнерами, котрі вважають одним з найголовніших пунктів – хороше володіння англійською мовою в практиці функціонування багатокультурних колективів. Ми навчаємо згідно потреб міжнародного ринку працевлаштування, реалізуючи в навчальному році кілька предметів англійською мовою, а саме: заняття з логістики, управління проєктами. Також ми розвиваємо програму проходження студентської навчальної практики, а також проєктів, що полегшать тобі початок професійної кар’єри.Співпрацюючи з підприємствами, ми також організовуємо тематичні семінари, воркшопи і відкриті лекції.

 • На цьому факультеті можна:


  • отримати сертифікати, комерційна ціна яких становить 5 000 злотих;
  • взяти участь в Логістичній літній школі;
  • вдосконалюватись, проходячи навчальну практику в інституціях і організаціях із сектору Транспорт-Експедиція-Логістика, у підприємствах з Авіаційної долини і недавно створеного кластеру Automotive;
  • поїхати на навчання за обміном завдяки програмі Erasmus+.

Мариля Рарус,
екперт Бюро Кар’єр УІТМ

Тільки впродовж останніх двох років кількість вакансій у відділах логістики, транспорту і експедиції на інтернет-сторінках, що публікують оголошення про роботу, зросла вдвічі. 


Є дві важливі причини, чому варто вивчати логістику. Перша полягає у тому, що після закінчення факультету логістики ти матимеш хороші перспективи працевлаштування, оскільки потреба в працівниках у цій галузі постійно зростає. Одним із основних викликів, які стоять сьгодні перед бізнесом і не зникнуть у майбутньому, є управління ланцюгом постачання і подолання труднощів, пов’язаних з високими вимогами клієнтів щодо швидкості і надійсності постачання та товарами й виробництвом, що часто знаходиться в іншій частині світу. Без спеціалістів з логістики це зробити неможливо. Друга причина у тому, що логістика – це дуже цікавий, інтердисциплінарний напрям навчання, який дає можливість отримати знання і опанувати вміння у сфері системної інженерії, дизайну процесів, маркетингу, менеджменту та економіки. Випускники логістики мають набагато глибші знання на тему функціонування підприємств, ніж ті працівники, які закінчили навчання на факультетах вузької спеціалізації.

доктор Кшиштоф Ферет,
кафедра процесної інженерії


Вивчаючи логістику, ти отримуєш додаткову можливість здобути сертифікати, що підверджуватимуть твою високу кваліфікацію:

Підготовка до екзаменів для отримання сертифікату проводиться в процесі навчання в рамках навчальних програм, а, закінчуючи навчання, ти вирішуєш, чи використати цю можливість, чи ні.

Вивчай логістику і безкоштовно отримай сертифікат, який підтверджує твої вміння та коштує принаймні 5 тисяч злотих

Ти знаєш, що, вивчаючи логістику в УІТМ, ти можеш отримати сертифікат Candidate European Senior Logistician? У цій сфері це важливе підтвердження кваліфікації менеджера з логістики.

Виконавши програму навчання і отримавши на захисті диплому оцінку принаймні 4,0, ти зможеш здобути сертифікат, комерційна ціна якого не менше 5 тисяч злотих, не враховуючи підготовчих курсів.

Цей сертифікат знадобиться тим, хто відповідатиме за планування, координацію, контроль і розвиток логістики в підприємствах, а також за логістичне консультування. Він підтверджує знання у таких сферах, як: функціонування ланцюгів постачання, управління резервами, складом, транспортом, закупівлями і поставками, а також планування виробництва тощо.

Після отримання необхідного професійного досвіду і його позитивної оцінки асесорами, що мають відповідні повноваження, ти матимеш можливість отримати повний сертифікат European Senior Logistician без обов’язку складання екзаменів менеджера в галузі логістики. Підтвердженням відповідної кваліфікації буде диплом УІТМ.

Університет інформаційних технологій і менеджменту в Жешуві є третім вищим навчальним закладом в Польщі (після Університету логістики в Познані і Познанської Політехніки), який успішно пройшов аудит програми навчання з логістики European Senior Logistician.

European Senior Logistician – це міжнародний стандарт вмінь у сфері логістики Європейської логістичної асоціації (European Logistics Association – ELA). Він є основою міжнародної сертифікації кваліфікації спеціалістів з логістики в 30 країнах, зокрема Європейського Союзу.


На думку експерта

Сертифікат European Senior Logistician визнається і в Європі, і в інших частинах світу, і є підтвердженням кваліфікації менеджера з логістики. Щоб здобути такі повноваження, потрібно скласти 6 іспитів, які охоплюють зокрема тематику ланцюгів постачання, управління ресурсами, складу, транспорту, закупівель і поставок тощо. Окрім цього, потрібно також мати п’ятирічний стаж роботи на посаді менеджера з логістики або консультанта в логістичних проектах. Це серйозний виклик, в тому числі фінансовий. Більшість людей має оплатити курси і тренінги, які мають допомогти їм скласти екзамени, а сама спроба складення іспитів коштує 5 тисяч злотих. Щонайменше стільки заощаджує випускник інженерного навчання, програма якого офіційно визнається еквівалентною. Варто підкреслити, що сертифікати European Senior Logistician в Польщі має всього кілька сотень спеціалістів. Тому кожен, хто має такий документ, отримає можливість вирізнятися на ринку праці.

доктор інженер Кшиштоф Ферет
власник сертифікату European Senior Logistician


В програмі навчання:

 • проєктування, розпізнавання, діагнозування і моніторинг логістичних процесів
 • управління процесами, а також ефективними та еластичними виробничими системами;
 • управління складськими поверхнями, логістика дистрибуції і поставок;
 • організація експедиційних центрів;
 • системи виробничого і складського транспорту;
 • логістичні тренінги за участі професіоналів галузі;
 • ділові ігри.

 

Практична модель навчання

Під час навчання студенти вивчають ряд предметів згідно практичної моделі навчання під наглядом професіоналів галузі.
Переваги для студентів:

 • на заняттях з управління продукцією і послугами ти ознайомишся із правилами проєктування і управління виробничими системами, вивчиш методи, техніки та інструменти найчастіше використовуваних концепцій організації і оптимізації сфери виробництва, зокрема Lean Manufacturing, Kaizen, BPR, TQM. Ти також навчишся вести стандартну документацію, ідентифікувати і позбуватися марнотратства, вирішувати якісні проблеми;
 • на заняттях з економіки транспорту ти ознайомишся із теоретичними і практичними умовами функціонування галузі, окремими вадами і перевагами, а  також використовувати формулу INCOTERMS на практиці. В рамках case study ти вирішуватимеш проблеми, пов’язані з оптимізацією маршрутів, прогнозування попиту і оцінки вартості траснпортної послуги;
 • на заняттях з комп’ютерної симуляції логістичних процесів ти навчишся створювати симуляційні моделі виробничих і транспортних процесів, параметризувати ці процеси, готувати варіанти оптимізаційних рішень і проводити експерименти на створених моделях, формуючи вміння моделювання, аналізу, оцінки ризику і прийняття рішень водночас з передбаченням їх наслідків;
 • в рамках логістичного тренінгу, в котрому вибрані модулі будуть проводитись англійською, студенти пізнають різні сфери і аспекти сектору TSL на практиці, зокрема галузь логістики поставок, дистрибуції, логістики виробництва, транспорту і експедиції. В рамках case study ти вирішуватимеш логістичні проблеми, пов’язані з управлінням ресурсами, плануванням виробництва чи вибором відповідного виду транспорту;
 • в рамках ділових ігор студенти вчаться працювати з найпопулярнішою на ринку траспортною біржою TRANS, керувати транспортним флотом, управляти виробничо-логістичними проєктами,  оптималізувати процеси управління виробничою фірмою;
 • в рамках літньої логістичної школи ти ознайомишся на практиці з використанням інструментів інформаційних технологій, які допомагають у виконанні логістичних функцій підприємств, зокрема симуляторами логістичних процесів, програмним забезпеченням SAP, професійними функціямии MS Excel, транспортними біржами.

Окрім цього, свої вміння і кваліфікацію ти зможеш вдосконалювати, відбуваючи виробничу практику в інституціях і організаціях сектору транспорту, експедиції і логістики, у фірмах з асоціацій Авіаційна долина і Automotive.


Важливо! Заняття ведуть професіонали з багаторічним досвідом роботи: спеціалісти з логістики, митні агенти, аналітики бізнес-процесів, експедитори, менеджери кайдзен і ощадливого виробництва, менеджери якості.

В університеті ти вивчатимеш також кілька загальноосвітніх предметів. Вони допоможуть тобі поглянути на поняття, пов’язані з твоїм напрямом навчання, у ширшій перспективі. На цих заняттях ти засвоїш знання, які допоможуть тобі краще зрозуміти решту практичних предметів.


Інженерне навчання триває 7 семестрів і закінчується отриманням ступеня інженера.

Випусник, який отримав ступінь інженера, може продовжувати навчання на магістратурі з управління на спеціальності логістика і виробничий менеджмент.


Логістична літня школа

Це сорокагодинний тренінг на тему симуляції логістичних систем за допомогою програмного забезпечення FlexSim і управління фірмою з використанням інформаційної системи SAP ERP, який проводиться професіоналами і експертами у галузі логістики. У програмі передбачено також навчальний візит до логістичного підприємства.
Метою тренінгу є поглиблення знань студентів у сфері логістики.

Більше інформації можна отримати на кафедрі процесної інженерії (тел. +48 17 866 15 26).


Лабораторії, до яких ти матимеш доступ

Під час навчання твої заняття відбуватимуться, зокрема, у лабораторії оптимізації процесів, де ти вчитимешся із використанням програм FLEXSIM, SAP, TRANS.EU, а також InterLAN SPEED. До твоїх послуг будуть також комп’ютерні лабораторії.


Чому варто обрати факультет логістики в УІТМ?

 • Тісний зв’зок програми навчання з економічною практикою.
 • Активні дидактичні методи у процесі навчання, які дають студентам можливість розвивати вміння, яких від них очікують роботодавці, а також ті, що знадобляться їм в керуванні своєю кар’єрою.
 • Найкращі тренінгові програми фірми TSL, які використовуються у навчальному процесі.
 • Відкриті спеціалістичні лабораторії, які надають можливість реалізації індивідуальних та групових, логістичних та інформаційних проєктів.
 • Система підтримки наукових гуртків і студентських ініціатив, що дає можливість участі у всепольських логістичних конкурсах, публікації наукових статей (у монографіях, наукових журналах, інтернет-виданнях), пов’язаних з логістичною галуззю, виграшу міністерських ґрантів, які підтримують розвиток студентів у сфері інноваційності і креативності у вирішенні реальних проблем.

Факультет і регіон: чому варто вивчати логістику в Жешуві

 • посилена потреба підкарпатского ринку в послугах аналізу даних і процесних екпериментів у зв’язку з динамічним розвитком логістичного сектору;
 • зростаючий попит підкарпатського ринку на спеціалістів з питань обслуговування високорозвинених систем управління основними функціями підприємства класу ERP SAP;
 • зростаюча відкритість підприємств з підкарпатського регіону на співпрацю з вищими навчальними закладами у сфері створення і впровадження інноваційних рішень у галузі логістики;
 • посилена потреба підприємців з підкарпатського регіону в послугах оптимізації виробничих процесів фірм, які входять в склад кластеру “Авіаційна долина”;
 • значний потенціал майбутньої популяризації професії логіста в Україні, Білорусі та Казахстані.

В сучасних умовах спеціалісти з логістики є затребуваними у підкарпатських виробничих, експедиційних, транспортних, складських підприємствах, а також у фірмах, що надають послуги у сфері транспортних та авіаперевезень.

Випускник факультету Логістики матиме ступінь інженера. Він матиме поглиблені знання у сфері процесів управління та логістичної інфраструктури із врахуванням інформаційних рішень, що використовуються і у виробничо-дистрибуційних процесах, і у зовнішній логістиці: експедиції і транспорті.

Завдяки навчанні у галузі логістики, ти зможеш розраховувати на професійну кар’єру в структурах фірм, що займаються наданням послуг у сфері: транспорту, експедиції, внутрішньої організації і зовнішніх потоків матеріалів, людей і інформації.

Отримані знання та опановані вміння знадобляться тобі також у випадку ведення власного бізнесу, який займається організацією логістичних проєктів комерційного чи приватного походження.


На думку експертів, ти можеш стати:

 • менеджером організації транспортного руху в транспортних компаніях;
 • менеджером lean, який відповідатиме за баланс виробничого потенціалу в фірмах, а також проєктування і організацю виробничих процесів
 • інженером якості, стандаризації і контролю процесів;
 • інженером утримання руху;
 • працівником організаційних відділів підприємств, що надають послуги у сфері логістики, поставок, дистрибуції і торгівлі;
 • працівником експедиційних фірм, що спеціалізуватиметься в організації експедиційних процесів (контролінг, складання розкладу, розрахунків, планування потоків);
 • інженером інформаційних систем в складських центрах;
 • начальником складу;
 • інженером телематичних систем;
 • працівником служб утримання авіаруху;
 • працівником відділів конультування і інших організацій, де потрібні спеціалісти із логістичними, економічними, технічними знаннями, а також зі знанням інформаційних технологій і організаторськими вміннями і здатністю логічно мислити;
 • продакт-менеджером;
 • спеціалістом з питань безпеки і якості;
 • спеціалістом з питань організації виробництва.

Перспективи для випускників

Марилия Рарус, Эксперт Бюро Карьер УИТМ

Спеціаліст з логістики – це вже віддавна одна з найпопулярніших професій, тому не дивно, що все частіше молоді люди обирають суто логістичні напрями навчання. Після закінчення навчання вони можуть розраховувати не лише на роботу у транспортних компаніях, а й у виробничих підприємствах і у центрах послуг, які надають міжнародні корпорації.

Тільки впродовж останніх двох років кількість вакансій у відділах логістики, транспорту і експедиції на інтернет-сторінках, що публікують оголошення про роботу, зросла вдвічі.

Спеціалісти, які працюють у цій галузі, повинні передусім знати англійську мову, а також вміти прийнаймні на початковому рівні користуватися системами оптимізації процесів, наприклад, Flexim, а також інтегрованими системами управління, наприклад, SAP.

Спеціальність реалізується, починаючи від четвертого семестру інженерного навчання.


Обравши цю спеціальність, ти зможеш ознайомитись із практичними аспектами організації і контролінгу експедиційних процесів, а також транспортного руху.


Під час навчання ти опануєш спеціалістичні знання у сфері оптимального використання доступної транспортної інфраструктури, а також у галузі експлуатації транспортних пристроїв. Окрім цього, ти набудеш також організаційних вмінь, які знадобляться тобі у роботі в транспортних компаніях і підприємствах, що займаються логістичною діяльністю.


В програмі навчання:

 • логістика транспортних підприємств;
 • експедиційні процеси;
 • сучасні тенденції розвитку транспорту.

Після навчання

Випускник цієї спеціальності зможе працевлаштуватися у великих міжнародних фірмах, що займаються реалізацією процесів поставок, виробництва або дистрибуції в Польщі і за кордоном, а також в регіональних експедиційних та експедиційно-транспортних підприємствах. Окрім цього, ти зможеш знайти роботу в державних інституціях, митних агентствах, у фірмах, що надають послуги перевезення (пасажирів і товарів), а також у підприємствах, що займаються організацією складської економіки. Працівник із ступенем інженера також цінуватиметься у виробничих фірмах, і польських, і закордонних, і яких використовуються еластичні системи організації виробництва (наприклад, асоціація Авіаційна долина).


Логістика транспорту і експедиції – це своєрідний кровообіг бізнес-процесів. Розвиток міжнародної економічної діяльності породжує наслідки створення, впровадження і моніторинг ефективних ланцюгів постачання, в яких головну роль відіграють транспортна і транспортно-експедиційна функція.

Надійність потоку щодо часу і місця, а також відповідна кількість є основним критерієм ефективності функціонування організації. Робота в середовищі, яке відзначається динамікою, потоком, зміною, рухом, є винятково мотивуючою і натхненною. Тут професійно самореалізуватись можуть не лише чоловіки, але й все частіше жінки, для яких технічно-інженерна підготовка може стати водночас і викликом, і гордістю.

доктор Ґжеґож Врубель, експерт з логістики

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЛОГІСТИКИ.

 

НОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЛОГІСТИКИ.